Neubeschilderung des Arzneipflanzengartens an der WWU Münster

Antragsteller: Prof. Dr. Andreas Hensel

Fördersumme: 2.200 €

Laufzeit: Oktober 2012 bis April 2013